Cenník

C E N N Í K

platný od 1.1.2020

 

Druh sociálnej služby

odborné činnosti

obslužné činnosti

ďalšie činnosti

Denný stacionár INTERsen Torysa č. 26

0 €

 3.30 € za stravovanie 

0 €

Denný stacionár INTERsen Krivany

0 €

3 € za stravovanie

0 €