Otvorenie denného stacionára

Slávnostné otvorenie prebehlo dňa 7.1.2016 v priestoroch Denného stacionára v Toryse.