Podporte nás prosím zaslaním 2% vaších daní

Formulár nájdete tu: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2

 

Venujte to, čo Vás nič nestojí! Ďakujeme.

Ako podať 2% z daní?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie dokumentu: Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti.
 3. Z tohto potvrdenia potrebujete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% ak ste v roku 2019 nepracovali ako dobrovoľník
  2. 3% ak ste v roku 2019 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku prácu vykonávali.
 4. Údaje príjemcu 2% (3%) je potrebné uviesť vo VYHLÁSENÍ vyššie spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Obe tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie je potrebné doručiť do 30.4.2020 Vášmu príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doručiť daňovému úradu aj Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali min. 40 hodín ako dobrovoľník.

TIP: Ak chcete prijímateľovi oznámiť, že ste zaslali svoje 2 alebo 3%, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním údajov (meno, adresa... nie poukázaná suma).

Ak ste fyzická alebo právnická osoba (napr. SZČO, firma):

 1. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. marca 2020.
 2. Vyhlásenie o poukázaní podielu dane je súčasťou daňového priznania.